דף הבית| ועדים וועדות| לוח אירועים| חינוך| ספריה| חוגים| נוער| תרבות| טלפונים| אלבומים| צור קשר
יום רביעי, 10/08/2022

חדשות ומבזקים
מספרי הטלפון לפתיחת השער בכניסה באחריות הרב"ש אבי נדב לכל עדכון או שינוי צרו קשר 053-7763444

לעדכון מספרי טלפונים מיילים וכו' באתר.נא לפנות לשאול יהוד למייל: shauli61@netvision.net.il

pnaygivatkoach@gmail.com המייל שמשמש לצרכי תרבות ופנאי בגבעת כח

היכנסו לדף "אלבומים"... הוספנו תמונות חדשות... (נשמח לקבל תמונות מיוחדות שקשורות למושב ונפרסמם באתר)

אתר זה הוא מטעם ועד המושב וישרת את כולנו. כולם מוזמנים לשלוח מודעות ועידכונים לאתר

היכנסו ל"לוח אירועים" והתעדכנו באירועים הצפויים בקרוב

פירוט החוגים בדף "חוגים" או לחצו כאן

טלפונים


משפחהפרטיטלפוןניידאימיילרחובמספר בית
אברהםיצחק03-9721268054-436270871
אברהםגרשון וחנה03-9712101052-243434674
אברהם אליעזר03-9712101050-677680820
אדירצאלה03-9016375050-3727776tzeela_a@jobcity.co.il 34
אהרוןעזרא ורחל03-971183068
אהרוןאפריים03-9721496050-679528582
אהרונירחמים (ראובן)03-972139981
איטחיפעת03-9773255052-7907695itah.yifat@gmail.com 31
איטחמשה03-9773255054-7257001itah_moshe@hotmail.com 31
אליהו חנה03-972165421
אליהו שמעון03-9732472057-8193048
אליהו דוד03-9721654052-2599460
אליהו מרים03-972145928
אליהו סיגל03-9731317054-2112901SigalE@Modiin-Region.Muni.il 28
אליהו אברהם 03-9712122052-393535734
אליהו ציון057-5658047bze003@motorola.com 234
אליהו גלית050-5279727234
אליהו שמעון03-9732472057-8193048239
אליהו אבי057-2030290avie@hotmobile.co.il 28
אפג'יןאלי ואריאלה03-9721398050-448222279
אשרףיואב ולאה03-9721330054-243411686
אשרף נעמי03-9721312
אשרף ישראל ומזל050-882616639
אשרף ישראל ומזל052-2895170
בושרייצחק03-972139677
בן-חן גלעדי ודליה 03-9712106054-665587735
בן-חן גלעדי ודליה077-7080549
בן סניוראלוןalon@saar.com 266
בן סניוראודליה052-3984994odelis5@walla.co.il 266
בן שטרית חבצלת03-9731061054-474839259
בנדלקקובי03-9772183054-3170650kobi@reshef-bit.co.il 278
בנדלקמימי054-2384494mimibendalek@gmail.com 278
בסראווידניאל03-9733888050-3311401dannybas@walla.com 237
בסראווילאה050-3311425237
ברוךצביקה050-7611700sahar@b.net.il 220
ברוךגלית054-5778038220
ג'ובני אליעזר03-9721248050-26445541
גבעאייל050-673089158
גבעיובל050-5281665
גבע רמי וימימה03-9721313 050-4440856 050-799974258
גולדברגניצן054-6767103nizan.goldberg@osem.il.nestle.com 217
גולדברגבילי ינקו054-6765653billy.yanko@osem.il.nestle.com 217
גריידי ברוך03-9712241050-322466615
גריידי שושנה03-9721401101
גריידי אריה03-9721890050-4430654
דמתימזל03-9712279050-223599467
דמתיעוזי052-2235994
דמתיעמי03-9712877050-8182444
דמתייעל03-9712479052-6666216
דמתייצחק03-9721326050-7508585y_l_d@walla.com 69
דמתישרה03-9712088054-816771570
דמתיאברהם96
הטלעזרא054-2455201216
וידרניר03-6323721054-3540555kvider@gmail.com 269
וידרכנרת054-7778779269
ורד-ויינברג אסנת077-7660077050-8807089sf_ewai@bezeqint.net 64
ורד-ויינברג אלקנה077-7660077050-880705964
חיון יהודה03-972130327
טליאסעזר050-7821895ezer-t@012.net.il 264
טליאס ורד052-6152277264
טמרובאשר050-5466235Mnat@kagam.co.il 
ידגר ויקטור וסמדר050-52481823
יהודרינה03-972136160
יהודבצלאל03-9772029052-371785360
יהודאריאל077-3300765050-6260272meitalt1@walla.co.il 60
יהודשלמה03-9721874050-529147561
יהודשאול וסמדר03-9712511052-2902116shauli61@netvision.net.il 61
יהודירון03-9721164050-5350056yyaron1@netvision.net.il 61
יהודעוואד וטרנג'ה03-9721317050-475498862
יהודשמואל ומלכה03-9721319054-465850463
יהודחיים ושולמית03-9721142052-2570268 052-274751964
יהודמנשה ואנג'לה03-9712396050-4754988 85
יהודמנשה050-3754988 85
יהודסמדר052-329011961
יהודעדינה054-4350056Adinayyy@walla.com 61
יהודרחל050-3348949
יהוד זכריה03-9721256052-333416610
יהוד מרים052-242542461
יהוד ניר03-9796336050-9754085
יהודהחנה03-972131459
יהודהקרן050-4394567 59
יהודהחובב 03-9731389052-8892278kereny@bezeqint.net 59
יובלישלומי057-6370322
יוסף חיפנינה03-972132266
יוספי מרדכי03-9721461050-668680880
יחיא ישראל ונחמה03-9731491050-272538875
יחיא ברוך03-9731639050-2420292
יעישסעדה03-971207683
יעישיואב ויעל054-6752417
יעישיאיר03-9721327050-918802284
יעיש רחמים וזהרה03-9721302050-243200119
יצחקיארנון03-9737171054-6098735arnoni@iec.co.il 240
יצחקייפית050-6242844yafit.itzhaky@rml.health.gov.il 240
ירושלמיעידית ויוסי03-9011266idity@octally.com 249
ירושלמי עידית 054-3330725
ירושלמי יוסי054-6766302
ישמחאייל ויעל050-5278648hadar30@012.net.il 
כוכביטלי ואליקים03-9712957050-739883970
כוכבייקים050-7332189yakim700@gmail.com  70
כולני יחיא03-9712965
כולני מוטי050-3406623
כולני אבינועם052-632101317
כולני זהר 054-7997221
כולני ציון050-579016187
כולני עוזי052-2313559
כועי סלימן03-9721308052-2657038
כועי אמנון ואיריס03-9731893050-273147136
לוישלמה 03-9721310054-4399576 37
לוישלמה 052-4618222
מאיר חייםארז050-6274705257
מאיר חיים גילה050-6487841gila388@walla.com 257
מבורך שלום03-9712539050-711834816
מגער מירב050-2223373
מילררוין077-6631255052-5230222nardi-miller@hotmail.com 252
מילר איריס052-3250330iris avradam@hotmail.com 252
מרדכי מרדכי03-9721334052-423694518
מרדכי רחמים 03-972130429
מרדכי שמעון ושרה03-9773119050-4803856/95
מרדכי משה ושרה03-9721752050-536246076
משולם מאיר ומיכל03-9712954054-693693212
נדבאבי03-9712887057-7763444avin5@017.net.il 218
נדבענת052-2997117218
נהרי זהרה03-9721026050-753092411
נוריאני שלמה054-5424609eladroy@012.net.il 
נחמיהיוסף 03-972158538
נחמיהסמדר050-7616104tairs@012.net.il 241
נחמיהאבי03-9732233052-8340537avi972@walla.com 210
נחמיהמריאן052-3774428210
נחמיה שמעון03-9721672054-799573331
נחמיה נחמיה03-9721462052-429897232
נחמיה אליאס03-972130633
נחמיה משה03-9732486050-5722640nechemia33@012.net.il 33
סורא עזרא03-9721249057-457460830
סלהחזי050-7542726
סלהחליheli@modiin-region.muni.il  
עוקשיונה03-972132791
עפג'ין יוסף וחנה03-9721251054-24657532
פרסיקאליהו03-9712098057-457460623
פרסיק מאירה03-9721486050-311173640
פרץאורן054-2270274221
פרץמיטל054-7307883Meital.peretz1@gmail.com 221
צברי ענבל ואוהד050-2542330052-5277762
קורןאלי077-5511757050-9550505elikorn@gmail.com 25
קלאף אבנר03-9721699052-278054525
קלאף משה054-4949204sabrapro@gmail.com 275
רועי ראובן ואפרת054-5515137052-2657038
רימון חןדיקלה077-3330375054-9000206kder@walla.com 226
שייך מרגלית03-9721258052-670198213
שכטראלכס077-7906009054-7740254salex@ariel.ac.il 280
שכטרמיכל054-2313808michalex@013.bin.net.il 280
שמע יורם03-9711086052-2713777
שמעשמשון03-9793388050-331408872
שמעמרים03-973162673
שמעיחיאל ומזל03-9721866054-546303078
שמעאברהם03-9721473052-622573088
שמענפתלי ואביבה 077-7873510050-4649718 93
שמענצח050-3336129netsah_s@walla.com 4
שמע גילי וחני03-9734047054-54045374
שמע גילי וחני054-78922454
שמע מרים03-9721254052-27763255
שמע אריה03-9711059054-64696967
שמע יפת03-9732921052-36511518
שמע דוד ונעמי03-9721865052-255702155
שמע אברהם ואורה03-9721473052-6225730
שמע אופיר וסיגל050-7222002ofirsigal@012.net.il 56
שמע איתי ושולי077-5450355 054-9299204 052-4262983shuliitai@walla.com 
שמע רחמים ורחל03-9732098050-333705957
שמע תמיר וסיגל
שמע שלמה 03-9721474050-33361294
שמעוני גולן ועדי03-9721604052-24554279
שמריהוציון ושושנה 03-9721248052-4754663 94
שמריהוציון ושושנה 052-2773560
מושב גבעת-כ"ח   ד.נ. המרכז, מיקוד 73180  טלפון: 03-9721841  פקס: 03-9733110  E-mail
israelbiz- בניית אתרים